Ulice

Autor: | Opublikowane w Rozwiązanie problemów komunikacji Brak komentarzy | Tagi:

ulicaStosownie do użytku rozróżniamy ulice:
– komunikacyjne,
– mieszkaniowe,
– fabryczne i
– przechadzkowe.

Ulice komunikacyjne i mieszkaniowe winny się różnić od siebie położeniem, kierunkiem, i sposobem zabudowania.

Ulice komunikacyjne powinny, ile możności, w jak najlepszy sposób ułatwiać ruch w całym obrębie miasta i poza jego granice, jako też łączyć między sobą najważniejsze punkty miasta. W ulicach tych (zwłaszcza wewnątrz miasta), tudzież na placach, rozwija się najżywszy ruch handlowy. Muszą też one być odpowiednio do tego urządzone, to znaczy, że w tych częściach ulic komunikacyjnych, w których można się spodziewać ożywionego ruchu handlowego, zastosować należy zwarty sposób zabudowania jako najodpowiedniejszy i to bez ogródków i drzew przed domami. Szerokość ulic stosuje się do ich znaczenia w sieci komunikacyjnej.

meble eventowe

Ulice mieszkaniowe należy zakładać zdała od głównych arterii komunikacyjnych, pełnych hałasu i ruchu, aby mieszkania przy nich były spokojne i przyjemne. Jest nawet rzeczą korzystną, jeżeli tworzą nie łączące się ze sobą lecz zawiłe szlaki, aby je omijała komunikacja celem skrócenia sobie drogi. Dla takich ulic są szczególnie stosowne ogródki przed domami i rzędy drzew; szerokość ich może być mniejszą.

Ulice fabryczne urządzić należy odpowiednio do ruchu ciężarowego, z torami dla kolarzy. Jeżeli leżą na tej samej wysokości, co linie kolejowe, należy przewidzieć przy projektowaniu ich szerokości możność przeprowadzenia niemitorów przemysłowych. Rzędy drzew są tu pożądane.

Cel ulic przechadzkowych określa ich nazwa. Zakłada się je na wybitnie pięknych punktach miasta, na stokach wzgórz, na krawędziach z rozległym widokiem lub nad brzegami rzek. Służą one do wypoczynku i przyjemności mieszkańców, którzy, dumni z ich posiadania, zdobią je z całą troskliwością rzędami drzew, zielenią, kwieciemi różnymi małymi budynkami.

meble eventowe

To Cię zainteresuje:

– holowanie w krakówie