Konieczność wypracowania planu

Autor: | Opublikowane w Ogólne poglądy Brak komentarzy | Tagi:

wyypracowany-planObmyślenie planu zabudowania staje się konieczne:

Gdy wzrasta ludność miasta lub miejscowości, handel i ruch się podnoszą i powodują przez to wzmaganie się ruchu budowlanego.

Gdy nieszczęśliwe wypadki, jako to siły elementarne lub ręka wroga, zniszczą miejscowość całkowicie lub częściowo.

Gdy się nastręczają nowe tereny pod zabudowanie, czy to przez zniesienie większych zakładów (np. warowni), czy też przez regulację rzek, osuszenie bagien itp.

Gdy nastaje wcielenie lub przyłączenie sąsiednich obszarów gminnych.

W tych wszystkich wypadkach jest rzeczą mądrej przezorności a nawet obowiązkiem reprezentacji gminnej przystąpić do sporządzenia planów.

podnośnik typu żaba

Zdarza się nieraz, że nawet ludzie miejscowi, nie uświadamiając sobie nieustannego postępu, nie rozumieją, że konieczne jest sporządzenie planu rozszerzenia miasta, jeżeli wzrost jego nie jest nagłym. Dopiero statystyka wzrastającej ludności i powiększającej się ilości budynków w ostatnich dziesięcioleciach otwiera im oczy na stan rzeczywisty.

Dalszą oczywistą wskazówką jest sam wygląd miasta. Jeżeli tereny koło bram i gościńców tak dalece się zabudowują, że wchodzą w okolicę zamiejską jak długie promienie, podczas gdy przestrzenie wycinkowe nie zabudowują się wcale, jest to pewny znak, że należy uregulować dalsze zabudowanie. Wyrastające z miasta promienie mają wtedy zazwyczaj już taką długość, że wznoszenie budynków na ich końcach niema celu i nie przedstawia żadnej korzyści. Wtedy zaczynają się próby zabudowania wycinków między nimi.

podnośnik typu żaba