Nazwy ulic ku czci zasłużonych osób

Autor: | Opublikowane w Ogólne poglądy Brak komentarzy | Tagi:

nazwa-zasluzone-osobyNazwy, stojące w związku z ojczyzną, miejscem rodzinnym i miejscowością, nadają koloryt miejscowy, podnoszą charakterystyczną cechę w stosunku do innych miast i dla tego należy im oddać pierwszeństwo.
Nadto warto wspomnieć na tym miejscu o pięknym zwyczaju niektórych miast, że przy nazywaniu ulicy ku czci jakiegoś zasłużonego męża, podaje się zarazem powód uczczenia na tablicy ulicznej. Przez to pozostaje on też w pamięci przyszłych pokoleń.

Nazwy nowo powstałych dzielnic bliższych i dalszych pochodzą zazwyczaj od dawnych nazw tych miejscowości lub ich znamion (w Wiedniu np. Wiedeń, Hernals, Währing, Landstrasse, Fünfhaus Ł). Dzielnice, utworzone na rozkaz lub z woli jednostek, nazwane są podług tychże (np. w Wiedniu Leopoldstadt, Josefstadt od cesarzy; w Krakowie: Kazimierz od króla).

pilnik półokrągły

Przy nazywaniu nowych dzielnic winny obowiązywać te same zasady, jak przy nowych ulicach i placach; należy pozostawić od dawna utarte nazwy, lub nadać nowe o głębszym znaczeniu. Przy włączaniu sąsiednich miejscowości należy zachować po wieczne czasy ich nazwy przez nazywanie dawnym mianem dzielnic z nich powstałych.

pilnik półokrągły