Łączenie gmin

Autor: | Opublikowane w Ogólne poglądy Brak komentarzy | Tagi:

laczenie-gminSkoro dwie sąsiednie gminy tak wrastają w siebie zabudowaniami, albo skoro miejscowości otaczające miasto łączą się z niem budynkami swymi tak dalece, że w obu wypadkach przedstawiają całość budowlaną, wtedy jest rzeczą korzystną, aby te łączące się ze sobą gminy otrzymały jedno lity zarząd. Przemawiają za tern rozmaite a doniosłe powody. Rozbieżne zapatrywania i dążności, przeciwieństwo interesów, rywalizacja itp. wywoływałyby stale niedomagania, starcia i nieporządki.

Ze stanowiska budowy miasta byłoby rzeczą trudną a nawet niemożliwą, przy odrębnej, samodzielnej administracji poczynić potrzebne wspólne zarządzenia dla zwiększonej osady, a w szczególności przeprowadzić organiczny podział całości, wedle rodzaju użycia, rozłożenia ruchu i sposobu zabudowania, nie mówiąc już o konieczności centralizacji.

Mała osada ma inny charakter i zakrój, inny zespół i inne wymagania, niż większa. Ta sama różnica występuje też między samodzielną osadą a dzielnicą miejską, chociaż są równie wielkie i mają równą liczbę mieszkańców.

przecinaki

Jeżeli miasto tak dalece wzrasta, że rozszerza się na pola pozamiejskie, zbliża się do okolicznych miejscowości, a nawet poza nie się rozciąga, jest rzeczą niemożliwą, aby te inaczej ukształtowane obszary pozostały niby oazy wśród miejskich zabudowań: muszą one wsiąknąć w organizm miejski.

Przez proste złożenie miejscowości powstałaby wprawdzie wielka wiejska osada, ale nie nowoczesne miasto. Dopiero gdy pojedyncze części złączą się organicznie ze sobą, gdy każda część zajmie właściwe miejsce w całości i otrzyma jednolite zabudowanie i jednolity zarząd, wtedy dopiero może powstać i rozwijać się dobrze uporządkowany ustrój miejski.

Wypada więc zawczasu rozpocząć układy o złączenie się gmin, jeżeli istnieją widoki doprowadzenia ich do skutku.

Chociaż nawet zrazu połączenie się łub wcielenie przylegających do siebie gmin natrafia na rozmaite trudności i powstaje przeciwko temu opozycja, to jednak z czasem okaże się konieczność zaprowadzenia jednolitej organizacji w znacznie powiększonej jednostce administracyjnej i wypadnie zarzucić nienaturalną odrębność. Gminy same prędzej czy później (lecz po większej części po smutnych doświadczeniach) nabierają przekonania o konieczności złączenia się dla dobra całości i jego części. Przeto wypada jak najrychlej to złącze nie przygotować i przeprowadzić.

przecinaki