Miejsce na Twoją reklamę

Zabudowanie w mieście - Archiwum

Znajdziesz tutaj informacje powiązane z zabudowaniami w mieście. Dowiesz się, jak wygląda podział zabudowania i sposoby jego wykonania. Po tej lekturze będziesz wiedział jak wybierane są parcele do zabudowy pod budynki użyteczności publicznej, sklepy i bloki mieszkalne. Jeśli zastanawiałeś się jakie budynki należy pomieścić na obszarze miasta. Wyjątkowo zostały opisane wybryki budownictwa.

Wybryki budownictwa

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W rozdziale o zabudowaniu nie można pominąć milczeniem pewnego zboczenia w sposobie budowania, które można nazwać zdrożnością ze względów estetycznych, higienicznych i bezpieczeństwa publicznego. Mamy tu na myśli wznoszenie w Ameryce domów mieszkalnych i handlowych 0 20 – 30, a nawet 40-tu piętrach, tzw. “drapaczy chmur”. Te niekształtne budynki przewyższają wieże kościelne jedynie z odległości […]

Budynki, które na obszarze miasta mogą i powinny być pomieszczone

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Poszczególne części miasta (przedmieścia i miejscowości podmiejskie), tworzące niejako mniejsze miasta wśród miast, powinny ze względu na życie publiczne i oszczędzanie czasu również posiadać pewne (choćby uboczne) zakłady centralne dla zarządu, handlu i ruchu publicznego. Do nich należą: kościoły i inne gmachy wyznaniowe, państwowe i gminne urzędy poboczne dla administracji, sądu i ściągania podatków, budynki […]

Lica wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Nieraz się zdarza, że projektuje się rzadką sieć ulic, aby zabudowanie było przestronne, a równocześnie niweczy się tę korzyść przez zabudowanie wnętrz blokowych różnymi budynkami dla gospodarczych i przemysłowych celów (np. stajniami, warsztatami, pralniami itp.), które stają się przykre dla mieszkańców z powodu łoskotu, dymu i niemiłych woni. Przeto przy zabudowaniu większych bloków jest rzeczą […]

Bloki i parcele budowlane

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Stosownie do układu miasta, wielkość bloków budowlanych wzrastać będzie w kierunku od środka ku obwodowi równolegle z rzednieniem ulic i zwiększaniem się parcel budowlanych. Sposoby zabudowania gruntów budowlanych są tak rozmaite, a zmieniają się też z biegiem czasu i tak dalece zależą od stosunków miejscowych i majątkowych, że niepodobieństwem jest ustalić z góry na daleką […]

Uboczne środowiska miasta

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W wielkich miastach nowoczesnych układają się stosunki komunikacyjne inaczej, niż to bywało w małych miastach za naszych przodków. Wówczas, gdy, jak wiadomo, większość ludności mieszkała jeszcze na wsi, składały się miasta z starego miasta historycznego z wolna powstałego, które okalały słabo zaludnione przedmieścia, podobne do wiosek. W starem mieście było środowisko całego życia publicznego, tam […]

Sposoby zabudowania

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W ogóle dadzą się rozróżnić następujące sposoby – zabudowania: zwarty i gęsty; zwarty i mniej gęsty; pól luny; luny ciaśniejszy i luny rozległy sposób. Tych pięć sposobów starczy” na wszystkie cele budowy w miastach, miejscach targowych, większych miejscowościach i uzdrowiskach; można je więc zastosować nie tylko przy budowlach mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych, ale także przy […]

Podział zabudowania

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Podziału zabudowania i ustanowienia trzech zasadniczych rodzajów w obszarze miejskim nie można przeprowadzić dowolnie, lecz trzeba je z natury rzeczy dostosować do warunków miejscowych, aby było jasne i oczywiste, dlaczego jakaś część miasta nadaje się przed innymi do celu, któremu służy. Położenie pod górami, nad drogami wodnymi, panujący kierunek wiatru, jako też istniejące już wytwory […]

Myśleć o przyszłości

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Reprezentacje gminne i zarząd państwowy mają jednak obowiązek dalej patrzeć w przyszłość, niż chciwi zysku spekulanci budowlani. Winni nie dopuścić do tak potępienia godnego sposobu zabudowania i występować z wielką stanowczością przeciwko niemu. Uprzytomnijmy sobie, jakby wyglądało miasto, zwłaszcza bardzo wielkie w ten sposób zabudowane. Od środka ku krańcowi miasta szeregowałyby się bez przerwy ulice, […]