Podział zabudowania

Autor: | Opublikowane w Zabudowanie w mieście Brak komentarzy | Tagi:

podzial-zabudowaniaPodziału zabudowania i ustanowienia trzech zasadniczych rodzajów w obszarze miejskim nie można przeprowadzić dowolnie, lecz trzeba je z natury rzeczy dostosować do warunków miejscowych, aby było jasne i oczywiste, dlaczego jakaś część miasta nadaje się przed innymi do celu, któremu służy.

Położenie pod górami, nad drogami wodnymi, panujący kierunek wiatru, jako też istniejące już wytwory rąk ludzkich, jak trasy kolejowe, dalej dotychczasowe zabudowanie, wskazują drogi dalszego postępowania. Z powodu już wspomnianej okoliczności, że wiatry w naszych szerokościach geograficznych przeważnie wieją od zachodu (półn. zach. i poludn zach.), należy też w tej stronie zakładać dzielnice mieszkaniowe, a w przeciwległej fabryczne (póln.-wschód, wsch. i południowo-wschodn.).

opróżnianie piwnic warszawa

Jeżeli się zawczasu nie ustanowi dla miasta takiego podziału, zaniedbanie to mści się przez dotkliwe i stale niedomagania.

opróżnianie piwnic warszawa

To Cię zainteresuje:

– Solary Rzeszów
– ogłoszenie naprawa anteny rembertów