Estetyczny plac

Autor: | Opublikowane w Wymagania estetyki Brak komentarzy | Tagi:

estetyczny-placPlace powinny się przedstawiać ile możności zwarto, tj. posiadać więcej ścian zabudowanych niż otworów. Jeżeli to jest niemożliwe wskutek zbiegu kilku ulic (np. na placach komunikacyjnych), to można rozdarcie złagodzić przez ustawienie arkad i kolumnad bram lub wejść zdobnych. Placów gwiaździstych w ogóle należy unikać.

Place nadają się szczególnie na stawianie budynków monumentalnych i wznoszenie pomnik ów. Aby podnieść ich estetyczny urok, należy pozostawić przed nimi dostateczną wolną przestrzeń, czyli tzw. przedpole.

płaskowniki pa

Utworzenie pięknego placu przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb komunikacji miejskiej jest jednym z najtrudniejszych zadań budowy miast. Stare miasta dają nam wspaniałe wzory, jak można osiągnąć estetyczne wrażenia na ulicach i placach.

Ulic miejskich nie należy zakładać szablonowo. Nic nudniejszego nad miasto, którego wszystkie ulice są jednostajne; miejscowi mieszkańcy z trudnością odróżniają jedną ulicę od drugiej, obcy zaś wcale się w nich orientować nie może. (Przykład tego: Währinger Cottage we Wiedniu). W przeciwieństwie do niezmiernie długich i prostych ulic, które budzą w nas niesmak i nudę, a kończą się zwykle widokiem w pustą przestrzeń, pełne wdzięku są krótkie, zakrzywione albo łamane ulice i uliczki. Na narożnikach i w zaułkach, które te ulice tworzą, lepiej uwydatniają się budynki niż w pierzejach prostolinijnych. Pewnych nieregularności w starych ulicach i placach nie należy bez ważnych powodów wygładzać; mają one urok malowniczości.

płaskowniki pa