Wymagania estetyki miast

Autor: | Opublikowane w Wymagania estetyki Brak komentarzy | Tagi:

wymagania-estetyki-miastBudowanie miast jest sztuką, sztuką wielkich przestrzeni, od której pod względem piękna mamy prawo niemało wymagać.

Stworzenie pięknego miasta jest stworzeniem pierwszorzędnego dzieła sztuki; jest to zadanie, któremu sprostać mogą nie jednostki, lecz składać się na nie muszą z biegiem czasu całe pokolenia budowniczych artystów. Jednak nawet i Ci nie podołają temu zadaniu, skoro nie współdziała z nimi duch czasu i poczucie piękna u mieszkańców.

Na rozwój budowy miasta nie godzi się zapatrywać wyłącznie ze stanowiska techniki i uważać go wyłącznie za zadanie budownictwa drogowego, lecz należy także uwzględnić w całej pełni stanowisko artystyczne.

okna energooszczędne kraków

Trzeba należycie docenić walory piękna. Byłoby błędem przyznawać piękności miasta wpływ tylko idealny; ma ona bezsprzecznie także znaczenie realne i gospodarcze. Stwierdzają to znaczne dochody, jakie Szwajcarii, Wenecji i Rzymowi przysparza ich piękność, przyciągająca obcych z wszystkich krajów i narodów.

Człowiek nieznający się na budownictwie, ale mający zmysł tkliwy piękna, gdy zwiedza dobrze założone miasto, odczuwa z przyjemnością jego piękność. Często nie zdaje sobie z tego sprawy, dlaczego mu się miejscowość pewna podoba i do siebie go przykuwa. Budowniczy miast musi mieć tę świadomość i ona musi przyświecać mu w jego działaniu.

Dlatego omówimy na tym miejscu obszernie wymagania piękna, przy czym zwrócimy szczególnie uwagę na doniosłe pod względem artystycznym dzieło Kamila Sittego.

okna energooszczędne kraków