Budownictwo kolejowe i wpływ na estetykę

Autor: | Opublikowane w Wymagania estetyki Brak komentarzy | Tagi:

budownictwo-kolejoweBudownictwo kolejowe stara się z natury rzeczy zawsze 0 kierunek najprostszy i o utrzymanie go, ile możności, w poziomie. Zasadą jego linia prosta jak najdłuższa i równina. Przed bramami miasta rozłożyły się przeto długie, proste i poziome trasy kolejowe, z dworcem, a z dworca pobudowano prostą i równą drogę do miasta, zwaną “ulicą dworcową”. Wzdłuż tej ulicy i ulic kolejowych poprowadzono ulice równoległe, a prostopadle do nich przecznice.

Te zarządzenia miały podówczas urok nowości i uważano je nawet za piękne.

dochodzenie należności poznań

Wpływ kolejnictwa oddziałał także na urzędy budownictwa miejskiego. Ideałem ich stało się prostowanie i wyrównywanie do poziomu, a geometryczna regulacja miasta z ulicami wedle lineału i kwadratowymi trawnikami stała się powszechną.

Tymczasem linia prosta jest nienaturalną i sztywną. Dlatego dzielnice przy dworcach kolejowych są niestety w wielu miastach najbardziej nudnymi częściami miasta, odbijają nieprzyjemnie od starego pięknego śródmieścia i wcale nie przedstawiają dobrych wzorów rozszerzania miast.

Pocieszający to objaw, że pod tym względem nastąpił już prawie ogólny odwrót i ludzie nabrali przekonania, że 0 sposobie zabudowywania miast nie mogą rozstrzygać przykładnica, trójkąt i strug, lecz naturalność, piękno i smak.

dochodzenie należności poznań