Dobro ogółu

Autor: | Opublikowane w Wymagania estetyki Brak komentarzy | Tagi:

doprowadzenie-wodyDobro ogółu wymaga, aby w osadach ludzkich, szczególnie w miastach, w których ludzie przebywają gęsto obok siebie, zastosowano wszelkie środki konieczne dla uzyskania jak najlepszego stanu zdrowia. Do tego potrzeba wiele zarządzeń sanitarnych. Higieny, czyli publicznej opieki nad zdrowiem, zadaniem jest zapobiegać niebezpieczeństwom, które grożą zdrowiu mas ludzkich, cisnących się coraz liczniej do miast. Uchylenie chorób należy uznać za ważniejsze niż leczenie ich.

kruszywa warszawa

Zasadniczymi warunkami zdrowego i przyjemnego mieszkania ludzkiego są: czysty, niezakażony grunt, obfite oświetlenie przestrzeni mieszkalnych, czyste i zdrowe powietrze, dobra woda do picia i bujna roślinność.

Jeżeli te ważne warunki w mieście już istnieją, należy je utrzymywać, jeżeli ich niema, trzeba bezwarunkowo jest tworzyć.

Aby teren osady był stale suchym, należy obszary zagrożone powodzią zabezpieczyć raz na zawsze od tej klęski; również należy osuszyć wilgotne lub błotniste tereny. Aby ochronić grunt przed zakażeniem, należy nieczystości i ścieki odprowadzić za pomocą dobrze założonej kanalizacji do wód płynących obok, lub basenów oczyszczających.

Chcąc zapewnić budynkom, szczególnie izbom mieszkalnym i pracowniom, dostateczny zapas światła i powietrza, powinno się rozbudowywać miasto nie w górę, lecz w szerz, nie żałować miejsca na sieć komunikacyjną i nie dopuszczać do zbyt szczelnego zabudowania parcel.

kruszywa warszawa