Miejsce na Twoją reklamę

Rozwiązanie problemów komunikacji - Archiwum

Odnajdziesz tutaj wiadomości powiązane z różnymi rozwiązaniami problemów komunikacji w mieście. Dowiesz się, jak powinno się projektować sieć komunikacyjną i jak urządzić dworzec. Po tej lekturze będziesz wiedział jak planować gościńce, drogi wodne i pola lotnicze. Jeśli zastanawiałeś się jak poprowadzić w mieście ruch za pomocą luźnych powózek i wozów linowych. Odpowiemy na nurtujące pytania jak powinien wyglądać ruch pieszych. Szczegółowo zostało opisane zagadnienie przeglądu ruchu miejskiego.

Ruch pieszych i swobodnych powózek wszelkiego rodzaju

Jeżeli chodniki nie będą mogły pomieścić olbrzymiej masy przechodniów, trzeba będzie wzdłuż ulic i placów urządzić arkady w przyległych budynkach, przez co powiększy się znacznie rozmiar powierzchni komunikacji, bez znacznego uszczerbku dla użytkowania budynków. Jeżeliby przy nader ożywionym ruchu pieszych i to zarządzenie nie wystarczyło, to trzeba by nad parterowymi podcieniami urządzić na pierwszym piętrze […]

Ruch wewnętrzny

Podobnie jak komunikacja dalsza i zamiejscowa, wzrasta także w mieście światowym w nieskończoność ruch wewnętrzny. Ruch wewnętrzny niezbyt wielkiego miasta może się, z wyjątkiem kolei miejskiej, odbywać na jednej równinie, a więc w płaszczyźnie terenu miejskiego. Gdy ruch się wzmaga, można jeszcze poradzić sobie przez wydanie przepisów dla pieszej i jezdnej komunikacji, lub przez uregulowanie […]

Komunikacja dalsza i zamiejscowa

Miasta światowe muszą, jak najściślej być złączone z komunikacja światową. Dlatego należy uwzględnić przede wszystkim komunikację zamiejscową i dalszą, która z wszystkich stron zmierza ku miastu, tam znajduje swe ujście, przechodzi przez nie, lub je okrąża. Główną potrzebą miasta światowego jest uregulowana komunikacja na zewnątrz dla sprowadzania środków Spożywczych i zarobkowych dla ludności. Warunkiem życia […]

Przegląd ruchu miejskiego

Jeżeli się przyjrzymy wszystkim środkom komunikacyjnym bardzo wielkiego miasta, przekonamy się, że, począwszy od powózek swobodnie się poruszających, przechodzą te środki w tramwaje i koleje miejskie, zwiększając coraz bardziej swą szybkość i zakres zadań i rozszerzając się już na okolice miasta. Od pojedynczych wozów ulicznych dochodzimy do całych pociągów tramwaju i kolei miejskiej, których wzmagająca […]

Ruch na kolei miejskiej

W bardzo wielkim mieście nie wystarczają same tramwaje. Dla opanowania większego ruchu potrzebne są jeszcze koleje miejskie. Rozumie się samo przez się, że do obu rodzajów należy ze względów higienicznych i technicznych zastosować siłę elektryczną. Cel kolei miejskiej mieści się w jej nazwie. Zadania, które jej przypadają, są następujące: Powinna ona przewozić w krótkim czasie […]

Ruch za pomocą luźnych powózek i wozów linowych

Przez to rozumie się: pojazdy prywatne i najmowane, pojazdy dla turystów (omnibusy lub tzw. kremzery) i wozy ciężarowe, z zaprzęgiem zwierząt pociągowych lub z popędem motorowym. Te powózki poruszają się swobodnie, są niezależne od jakości drogi, nawracają łatwo i zatrzymują się dowolnie, oraz wspinają się na większe wzniesienia. Można ich użyć na każdej drodze, nawet […]

Wymiary

Ogródki przed domami należy zakładać w szerokości co najmniej 5’00 m., jeżeli roślinność ma się na nich pomyślnie rozwijać. Ogródki z rzędem drzew powinny otrzymać głębokość 7’00 m., przy mniejszych drzewach mniejszą. Dla jednego rzędu drzew potrzeba pasa ziemi o szerokości 2’0 m. tj. 1’90 m. jako wymiaru dołu na zasadzenie drzewka, a 0’10 m. […]

Ulice

Stosownie do użytku rozróżniamy ulice: – komunikacyjne, – mieszkaniowe, – fabryczne i – przechadzkowe. Ulice komunikacyjne i mieszkaniowe winny się różnić od siebie położeniem, kierunkiem, i sposobem zabudowania. Ulice komunikacyjne powinny, ile możności, w jak najlepszy sposób ułatwiać ruch w całym obrębie miasta i poza jego granice, jako też łączyć między sobą najważniejsze punkty miasta. […]

Place, ulice i mosty

Techniczna strona zakładania dróg komunikacyjnych nastręcza następujące uwagi: Ulice powinny się stosować do jakości terenu. Przy wzniesieniach nie powinny jednak trasy piąć się prostopadle w górę, lecz łagodnie wznosić się ku nim, biegnąc w ich kierunku. Jest rzeczą oczywistą, że wzniesienia powierzchni komunikacyjnej nie mogą być znaczne, gdyż komunikacja by byłaby przez to utrudnioną. Należy […]

Deptaki

Wspaniałym okazem tego rodzaju ulic z deptakami jest w Krakowie ul. 3 maja, a we Lwowie ul. 29 listopada na Kastelówce. Aleje są to ulice z jednym rzędem drzew lub kilkoma. Ulica Wilhelmowska w Poznaniu nazywa się także aleją, w Warszawie istnieją aleje Jerozolimskie. Przejściami nazywają się otwarte lub kryte pasaże np. w Krakowie przejście […]