Zagadnienia higieny przy planowaniu miasta

Autor: | Opublikowane w Wymagania estetyki Brak komentarzy | Tagi: wibroflotacja

higiena-przy-planowaniu-miastNiestety, znajomość higieny dotąd jeszcze nie wyszła poza ciasne koło zawodowców. Przy wydawaniu ustaw budowlanych, należy mieć przed oczyma obraz, jak zamieszkane miejscowości mają wyglądać w przyszłości, a nie jakimi są one obecnie. Jeżeli się tego zaniecha, to wydana ustawa budowlana nie może dostosować się organicznie do istniejących części miasta, ani nie da właściwych wytycznych na przyszłość. Na mocy ustaw budowniczych ogólnych, nie uwzględniających warunków miejscowych, miasta musiałyby utracić w przyszłości zupełnie swe cechy indywidualne i zeszłyby do rzędu jednostajnych zbiorowisk masowych mieszkań, szkodliwych zarówno dla zdrowia, jak pozbawionych wszelkiego wdzięku estetycznego. Byłoby nader korzystną rzeczą, aby zasadnicze wiadomości z higieny stały się duchową własnością szerokich kół ludności. Naukę higieny wypadałoby wprowadzić do niższych i wyższych szkół przemysłowych i politechnik. Technika zdrowotności ze wszystkimi swymi rozgałęzieniami powinna w nich zająć stanowisko, które się jej należy.

wibroflotacja

Do powyższych ze wszech miar trafnych wywodów należy dodać, że wobec zastraszającego przyrostu ludności na całej kuli ziemskiej na higienę spada cały szereg olbrzymich zadań, od których spełnienia zależy przyszłe dobro ludzkości; dlatego należy bezustannie starać się o rozwój tej wiedzy i o praktyczne jej zastosowanie.

wibroflotacja