Miejsce na Twoją reklamę

sprzedaż dużych drzew Archive

Dostęp do wybrzeży

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Ludzie przechadzają się chętnie nad brzegami wód. Nigdzie przechadzka nie daje tyle urozmaiconych i ożywczych wrażeń, jak nad wybrzeżem morskim, nad brzegami jezior i rzek, których krajobrazy mają osobliwy urok i gdzie powietrze nad powierzchniami wodnymi szczególnie działa orzeźwiająco. Z tego powodu, jako też ze względów piękna, powinny brzegi wód służyć zawsze do publicznego użytku, […]

sprzedaż dużych drzew

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 4

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Plany podstawowe. Do zredagowania projektów budowy lub zabudowania miasta potrzebne są jako podkład następujące rodzaje planów w takich mniej więcej podziałkach: Plan otoczenia w 1 :75000 lub większy; Plany poglądowe w 1 :10000 do 1 :3000; Plany położenia w 1 ; 3000 do 1 : 1000; Plany szczegółowe w 1 :500 lub większe; Plany niwelacyjne […]

sprzedaż dużych drzew

Nazwy ulic ku czci zasłużonych osób

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Nazwy, stojące w związku z ojczyzną, miejscem rodzinnym i miejscowością, nadają koloryt miejscowy, podnoszą charakterystyczną cechę w stosunku do innych miast i dla tego należy im oddać pierwszeństwo. Nadto warto wspomnieć na tym miejscu o pięknym zwyczaju niektórych miast, że przy nazywaniu ulicy ku czci jakiegoś zasłużonego męża, podaje się zarazem powód uczczenia na tablicy […]

sprzedaż dużych drzew

Podział zabudowania

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Podziału zabudowania i ustanowienia trzech zasadniczych rodzajów w obszarze miejskim nie można przeprowadzić dowolnie, lecz trzeba je z natury rzeczy dostosować do warunków miejscowych, aby było jasne i oczywiste, dlaczego jakaś część miasta nadaje się przed innymi do celu, któremu służy. Położenie pod górami, nad drogami wodnymi, panujący kierunek wiatru, jako też istniejące już wytwory […]

sprzedaż dużych drzew

Zagadnienia higieny przy planowaniu miasta

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Niestety, znajomość higieny dotąd jeszcze nie wyszła poza ciasne koło zawodowców. Przy wydawaniu ustaw budowlanych, należy mieć przed oczyma obraz, jak zamieszkane miejscowości mają wyglądać w przyszłości, a nie jakimi są one obecnie. Jeżeli się tego zaniecha, to wydana ustawa budowlana nie może dostosować się organicznie do istniejących części miasta, ani nie da właściwych wytycznych […]

sprzedaż dużych drzew

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Zdarza się nieraz, iż od sporządzenia planu zabudowania odwodzi gminę obawa, że przeprowadzenie jego narażają na wydatki, którym nie będzie mogła sprostać. Przeciwko temu można przytoczyć, że w razie wzrostu i rozkwitu jakiejś miejscowości powstaje nieunikniona konieczność wykonania różnych urządzeń z tym stanem połączonych, bez względu na to, czy plan zabudowania istnieje lub nie, że […]

sprzedaż dużych drzew

Najwyższe budowle

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Kościół lub pałac, stercząc ponad ogólną linię dachów, są ozdobą obrazu miejskiego. Natomiast nie przyczynia się do ozdoby zbyt wysoka szkoła lub dom czynszowy, ponieważ brak zazwyczaj środków do odpowiedniego architektonicznego ukształtowania tych budynków. Niestosownym jest również wznoszenie w pięknych okolicach olbrzymich hotelów o setkach pokoi. Oburza każdego przyjaciela przyrody, gdy wśród alpejskiego krajobrazu, w […]

sprzedaż dużych drzew

Sposób budowania

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Dom mieszkalny był bez wątpienia najpierwszą budowlą, którą sobie człowiek postawił dla ochrony przed niepogodą. Kierował się przy tym przede wszystkim stosunkami klimatycznymi i używał materiałów, jakie miał pod ręką. Z biegiem czasu wytworzył się z tych początków pod wpływem miejscowych potrzeb, obyczajów i zwyczajów u poszczególnych narodów, wraz z wzrastającą oświatą, w każdej okolicy […]

sprzedaż dużych drzew

Nowe ustawy

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Nowe ustawy budowlane powinny dążyć do rozmieszczenia ludności na większych obszarach, zapobiegać zaś budowie przeludnionych koszar czynszowych. Kiedy się miasto powiększa, rozszerza się ono zazwyczaj na grunty orne i to daje sposobność nadrobienia zaniedbań przeszłości. Trzeba ratować dla higienicznego sposobu budowy to, co ratować się jeszcze da. Szerzący się, nierozsądny sposób budowania koszar mieszkaniowych możemy […]

sprzedaż dużych drzew

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Opracowanie planów. Do budowy, regulacji lub rozszerzenia miasta potrzebne są plany budowy, albo zabudowania miasta, czyli plany regulacji lub rozszerzenia miasta, które mogą być albo poglądowe (t. j. dla całego obszaru osady), albo częściowe (dla pewnych części miasta). Prace z dziedziny budowy miast rozpadają się, jak następuje: Części pracy. Te są trojakiego rodzaju: a) Sporządzenie […]

sprzedaż dużych drzew

sprzedaż dużych drzew

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów