Czynnik kompozycji urbanistycznej cz. 7

Autor: | Opublikowane w Urbanistyka Brak komentarzy | Tagi:

Łączy w sposób świadomy i harmonijny działanie wszystkich czynników urbanistycznych. Staje się typową konstrukcją miasta w basenie śródziemnomorskim. Daje podstawę planową licznym założeniom miejskim na terytoriach, objętych wpływami Aleksandra Wielkiego. Jest to główny typ urbanistyczny antycznego świata greckiego, wywierającego duży wpływ na wszystkie kompozycje czasów późniejszych.

Typ „castrum romanum” – obozu warownego rzymskiego.

Stanowi konstrukcję ujawniającą wpływy kultury greckiej i italskiej, która oddziaływała wszechstronnie na Rzym i na powstanie typu planu, dostosowanego do potrzeb państwowych o charakterze militarnym i kolonizatorskim. A więc przede wszystkim uwzględnia on potrzeby obozu. Znormalizowany i prosty odpowiada zadaniu pomieszczenia określonych i liczebnie ustalonych oddziałów wojskowych. W miarę posuwania się wpływów imperium w głąb krajów Europy i Afryki, rozpowszechnia się coraz bardziej, stanowiąc jakby powrotną falę po znacznie starszym i wewnętrznie rozwiniętym planie greckim Hippodamosa i planach kolonialnych Aleksandra Wielkiego.