Prace przy zabudowaniu miasta cz. 9

Autor: | Opublikowane w Zabudowa miasta Brak komentarzy | Tagi:

W takim razie będzie rzeczą budowniczego miasta wygotować stosowne przepisy do wykonania szkiców. Do tego jednak, jako też do dobrego projektowania szlaków ulicznych, jeśli nie istnieją plany niwelacyjne, potrzeba bardzo dokładnych studiów miejscowych i prócz tego wielkiego doświadczenia w sprawach budowy miast. W ogóle można jednak ten sposób postępowania stosować tylko w razie niezbędnej konieczności, natomiast zawsze lepiej będzie postarać się o potrzebne plany podstawowe.

Projekt całkowity z dokładnymi danymi co do wszystkich długości, szerokości i wysokości przedstawia tę korzyść, że można natychmiast przystąpić do jego urzeczywistnienia. Przede wszystkim powstaje przez to dzieło jednolite, niejako z jednego odlewu, ruch budowlany może się rozwijać bez przeszkód na wszystkich częściach obszaru gminnego, prócz tego urząd budowniczy miejski lub organa techniczne odnośnej gminy są zwolnione od wszelkiej dalszej pracy w sprawie regulacji i rozszerzenia miasta, przez co gminie zaoszczędza się wiele wydatków.

Te powody przemawiają za projektem szczegółowym zwłaszcza dla mniejszych miast i osad, które nie rozporządzają większym personalem urzędników budowniczych, albo których technicy budowniczowie przeciążeni są pracą, jak to najczęściej bywa.

Możliwym jest też skombinowany sposób sporządzenia planów t. j., że dla wewnętrznych dzielnic wypracowuje się zupełny projekt, dla dalszych zaś tylko częściowy w szkicach.

To Cię zainteresuje:

– usługi dźwigowe żagań
– salon sukni ślubnych gdynia