Miejsce na Twoją reklamę

sadzonki borówki amerykańskiej producent Archive

Bloki i parcele budowlane

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Stosownie do układu miasta, wielkość bloków budowlanych wzrastać będzie w kierunku od środka ku obwodowi równolegle z rzednieniem ulic i zwiększaniem się parcel budowlanych. Sposoby zabudowania gruntów budowlanych są tak rozmaite, a zmieniają się też z biegiem czasu i tak dalece zależą od stosunków miejscowych i majątkowych, że niepodobieństwem jest ustalić z góry na daleką […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Ulice

Stosownie do użytku rozróżniamy ulice: – komunikacyjne, – mieszkaniowe, – fabryczne i – przechadzkowe. Ulice komunikacyjne i mieszkaniowe winny się różnić od siebie położeniem, kierunkiem, i sposobem zabudowania. Ulice komunikacyjne powinny, ile możności, w jak najlepszy sposób ułatwiać ruch w całym obrębie miasta i poza jego granice, jako też łączyć między sobą najważniejsze punkty miasta. […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Urządzenie dworca

Z powodu zwiększonego ruchu urządzenie dworca głównego (centralnego) nadaje się tylko dla mniejszego miasta; stanowczo zaś nie wystarcza jeden dworzec dla bardzo wielkiego miasta o światowym znaczeniu. Trzeb aby przebywać za wielkie odległości na olbrzymim obszarze miejskim, aby dostać się do tego jedynego miejsca; nadto wytworzyłoby się właśnie tamże bardzo duże i szkodliwe stłoczenie ruchu, […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 8

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Do e): Objaśnienie służy do przedstawienia myśli przewodnich i obowiązujących zasad planu, oraz omawia szczegółowo projektowane urządzenia i propozycje. Jest to koniecznym dlatego, aby wytyczne plany i ich uzasadnienie nie poszły z biegiem czasu w niepamięć. Do f): Sporządzenie perspektyw jest pożądane dla uzmysłowienia przedłożonych projektów, zwłaszcza jeżeli się rozchodzi o artystyczne rozwiązanie; takie obrazowe […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Podzielić je należy zasadniczo na koszty złączone z budowlami i urządzeniami publicznymi i na koszty dla celów przedsiębiorstw prywatnych. Wydatki na publiczne budowle i urządzenia Przy powiększaniu się miast rozchodzi się przede wszystkim o rozszerzenie ar tery i komunikacyjnych w częściach miasta zabudowanych i o założenie nowych w stronach nie zabudowanych. Zajdzie przeto potrzeba: rozszerzenia […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Plan zabudowy miasta

Autor: | Kategoria: Znaczenie budowy miast Brak komentarzy
Z pomiędzy wielu dodatnich stron planu zabudowania miasta przytoczymy następujące: Jeżeli taki plan istnieje, może każdy, mający chęć budowania, zajrzeć do niego i dokładnie się poinformować. Na przykład przy przebudowie już stojącego domu wskazuje plan regulacyjny z góry zainteresowanemu, ile musi odstąpić z parceli budowlanej lub nabyć z ulicy. Może on przez to łatwiej obliczyć […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 6

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Jeżeli zabudowanie dwóch sąsiadujących gmin zbliża się tak do siebie, że tworzą już całość budowlaną, wówczas ze względów technicznych i administracyjnych, przytoczonych w rozdziale II., gdzie była mowa o łączeniu gmin, jest rzeczą korzystną nie robić samodzielnych i odrębnych planów dla każdej z dwu gmin, lecz lepiej wykonać je wspólnie dla całości. Plany częściowe można […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Powiększenie starego miasta

Jeżeli stare miasta się powiększają, trzeba ich drogi komunikacyjne, rozszerzyć, o ile są za wąskie. Temu wymaganiu powinno się koniecznie za dosyć uczynić, by uniknąć wielkich i stałych niedogodności z powodu przeszkód w komunikacji. Cała komunikacja miejska dzieli się na zamiejscową i miejscową. Komunikacika zamiejscowa odbywa się wszystkimi drogami komunikacyjnymi, wiodącymi z zewnątrz do miasta, […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Opracowanie planów. Do budowy, regulacji lub rozszerzenia miasta potrzebne są plany budowy, albo zabudowania miasta, czyli plany regulacji lub rozszerzenia miasta, które mogą być albo poglądowe (t. j. dla całego obszaru osady), albo częściowe (dla pewnych części miasta). Prace z dziedziny budowy miast rozpadają się, jak następuje: Części pracy. Te są trojakiego rodzaju: a) Sporządzenie […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

Budownictwo kolejowe i wpływ na estetykę

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Budownictwo kolejowe stara się z natury rzeczy zawsze 0 kierunek najprostszy i o utrzymanie go, ile możności, w poziomie. Zasadą jego linia prosta jak najdłuższa i równina. Przed bramami miasta rozłożyły się przeto długie, proste i poziome trasy kolejowe, z dworcem, a z dworca pobudowano prostą i równą drogę do miasta, zwaną „ulicą dworcową”. Wzdłuż […]

sadzonki borówki amerykańskiej producent

sadzonki borówki amerykańskiej producent

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów