Ogólne uwagi projektowania ulic

Autor: | Opublikowane w Projektowanie ulic Brak komentarzy | Tagi: wytyczne projektowania ulic

Projekt jednej ulicy, czy grupy ulic ma pozostawać w logicznym związku z całą siecią uliczną, to jest z planem zabudowania miasta. Ta zasada jest prosta w zastosowaniu tam, gdzie taki plan istnieje. Niestety plany zabudowania są u nas rzadkością. Mimo to nie wolno inżynierowi godzić się na otwarcie ulicy bez rozważenia jej znaczenia w całości sieci, względnie w części najbliższej układu ulic. W tym celu musi bezwarunkowo jakiś plan rozbudowy okolicy przyległej sporządzić i gruntownie sprawę rozpatrzyć.

Inżynier, projektując czy to uporządkowanie ulicy istniejącej, czy otwarcie nowej, czy przebicie w zabudowanej części, nie powinien postępować szablonowo wzorując się niewolniczo na schematach, przykładach podobnych lub wskazówkach. One mają mu służyć jedynie za wytyczne, za pewno dane orientacyjne. W każdym wypadku ma być samodzielnym. Znając miasto, warunki jego życia społecznego – a to jest kardynalne wymaganie – uchwyci typ ulicy trafnie, a przez to i nada jej najwłaściwsze techniczne cechy.

Głównymi wytycznymi przy tym to ekonomia, zdrowotność i piękno. Każdy z tych postulatów wyraża się w założeniu ulicy innym i czynnikami technicznymi.

Jak każdy projekt środka komunikacyjnego, tak i projekt ulicy zawiera najpierw obmyślenie przekroju poprzecznego, sytuacji i przekroju podłużnego. Po opracowaniu tych głównych planów przychodzi kolej na sprawy dalsze, jak kupno gruntów, kosztorys, sprawozdanie techniczne i wreszcie sposób przeprowadzenia budowy.