Prace przy zabudowaniu miasta cz. 6

Autor: | Opublikowane w Zabudowa miasta Brak komentarzy | Tagi:

Jeżeli zabudowanie dwóch sąsiadujących gmin zbliża się tak do siebie, że tworzą już całość budowlaną, wówczas ze względów technicznych i administracyjnych, przytoczonych w rozdziale II., gdzie była mowa o łączeniu gmin, jest rzeczą korzystną nie robić samodzielnych i odrębnych planów dla każdej z dwu gmin, lecz lepiej wykonać je wspólnie dla całości.

Plany częściowe można tylko wtedy wykonywać, gdy stosunek i związek odnośnego obszaru z całością pod względem użycia zabudowania i komunikacji już jest ustalony w planie ogólnym.

Prace projektującego.

Rzeczą projektującego jest wykonanie następujących prac:

  • a) badania miejscowe i zarys programu;
  • b) sporządzenie planów poglądowych (na planach A i B);
  • c) opracowanie planów zabudowania wraz z przekrojami dróg komunikacyjnych i placów (na planach C i D);
  • d) sporządzenie przekrojów podłużnych drógkomunikacyjnych, placów i urządzeń ogrodowych (na planach E);
  • e) objaśnienie pracy;
  • f) wykonanie perspektyw, to jest perspektywicznych lub izometrycznych widoków, lub perspektyw z lotu ptaka.

To Cię zainteresuje:

– audyt bezpieczeństwa gliwice
– belownice do śmieci