Miejsce na Twoją reklamę

etykiety logistyczne GS1 Archive

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 2

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Dobro publiczne wymaga przeto, aby budowanie było uregulowane w drodze ustawowej przez podporządkowanie interesu jednostek dobru ogólnemu, o ile są ze sobą w niezgodzie. Budowa miast jest zasadniczą częścią składową całego budownictwa, gdy zaś ani jednostkom, ani gminom nie wolno budować dowolnie, lecz muszą się dostosować do ustaw budowlanych, przeto jest rzeczą logiczną i usprawiedliwioną, […]

etykiety logistyczne GS1

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 6

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Jeżeli zabudowanie dwóch sąsiadujących gmin zbliża się tak do siebie, że tworzą już całość budowlaną, wówczas ze względów technicznych i administracyjnych, przytoczonych w rozdziale II., gdzie była mowa o łączeniu gmin, jest rzeczą korzystną nie robić samodzielnych i odrębnych planów dla każdej z dwu gmin, lecz lepiej wykonać je wspólnie dla całości. Plany częściowe można […]

etykiety logistyczne GS1

Przegląd ruchu miejskiego

Jeżeli się przyjrzymy wszystkim środkom komunikacyjnym bardzo wielkiego miasta, przekonamy się, że, począwszy od powózek swobodnie się poruszających, przechodzą te środki w tramwaje i koleje miejskie, zwiększając coraz bardziej swą szybkość i zakres zadań i rozszerzając się już na okolice miasta. Od pojedynczych wozów ulicznych dochodzimy do całych pociągów tramwaju i kolei miejskiej, których wzmagająca […]

etykiety logistyczne GS1

Dobro ogółu

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Dobro ogółu wymaga, aby w osadach ludzkich, szczególnie w miastach, w których ludzie przebywają gęsto obok siebie, zastosowano wszelkie środki konieczne dla uzyskania jak najlepszego stanu zdrowia. Do tego potrzeba wiele zarządzeń sanitarnych. Higieny, czyli publicznej opieki nad zdrowiem, zadaniem jest zapobiegać niebezpieczeństwom, które grożą zdrowiu mas ludzkich, cisnących się coraz liczniej do miast. Uchylenie […]

etykiety logistyczne GS1

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 7

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Do a). Program do sporządzenia planu zabudowania, na którym oprzeć się ma całe przedsięwzięcie, powinien projektujący opracować po przeprowadzeniu badań miejscowych i z uwzględnieniem wskazówek i życzeń otrzymanych od zarządu gminnego. Po zatwierdzeniu programu przez gminę należy przystąpić do opracowania dalszych planów. Do b). N a planach poglądowych należy przedstawić przejrzyście sieć komunikacyjną i podział […]

etykiety logistyczne GS1

Plan zabudowy

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Często słyszy się: „Dawniej można było z naszego miasta coś zrobić. Dziś już za późno”. Jest to jednak błędne mniemanie. Tak może mówić o sobie i swych prawach starzejący się człowiek, ale nie wolno gminie, która żyje wiecznie i która stale rośnie i rozwija się. Jeżeli wiele się zawiniło w przeszłości, należy tego uniknąć w […]

etykiety logistyczne GS1

Ruch na kolei miejskiej

W bardzo wielkim mieście nie wystarczają same tramwaje. Dla opanowania większego ruchu potrzebne są jeszcze koleje miejskie. Rozumie się samo przez się, że do obu rodzajów należy ze względów higienicznych i technicznych zastosować siłę elektryczną. Cel kolei miejskiej mieści się w jej nazwie. Zadania, które jej przypadają, są następujące: Powinna ona przewozić w krótkim czasie […]

etykiety logistyczne GS1

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Postępowanie przy opracowaniu planu. Mając opracować plan zabudowania miasta, należy postąpić w następujący sposób: Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z charakteru i wielkości osady, a więc stwierdzić, czy rozchodzi się o miasto światowe, miasto wielkie, średnie, lub małe; czy osada jest miastem stołecznym i rezydencją, stolicą kraju, stolicą prowincji lub miastem prowincjonalnym; czy jest […]

etykiety logistyczne GS1

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 8

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Do e): Objaśnienie służy do przedstawienia myśli przewodnich i obowiązujących zasad planu, oraz omawia szczegółowo projektowane urządzenia i propozycje. Jest to koniecznym dlatego, aby wytyczne plany i ich uzasadnienie nie poszły z biegiem czasu w niepamięć. Do f): Sporządzenie perspektyw jest pożądane dla uzmysłowienia przedłożonych projektów, zwłaszcza jeżeli się rozchodzi o artystyczne rozwiązanie; takie obrazowe […]

etykiety logistyczne GS1

Układ budynków

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Rozumie się samo przez się, że budynki nie muszą stać jak żołnierze w szeregu, lecz można wprowadzić urozmaicenia, cofając czy też wysuwając całe budynki lub ich części. Wdzięczne obrazy miasta powstają przez to, że większe albo wyżej położone budynki, np. kościoły i ich wieże, zamki na wzniesieniach itp., lub ich części wyglądają z poza niższych […]

etykiety logistyczne GS1

etykiety logistyczne GS1

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów