Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Konieczność wypracowania planu

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Obmyślenie planu zabudowania staje się konieczne: Gdy wzrasta ludność miasta lub miejscowości, handel i ruch się podnoszą i powodują przez to wzmaganie się ruchu budowlanego. Gdy nieszczęśliwe wypadki, jako to siły elementarne lub ręka wroga, zniszczą miejscowość całkowicie lub częściowo. Gdy się nastręczają nowe tereny pod zabudowanie, czy to przez zniesienie większych zakładów (np. warowni), […]

Nazwy ulic ku czci zasłużonych osób

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Nazwy, stojące w związku z ojczyzną, miejscem rodzinnym i miejscowością, nadają koloryt miejscowy, podnoszą charakterystyczną cechę w stosunku do innych miast i dla tego należy im oddać pierwszeństwo. Nadto warto wspomnieć na tym miejscu o pięknym zwyczaju niektórych miast, że przy nazywaniu ulicy ku czci jakiegoś zasłużonego męża, podaje się zarazem powód uczczenia na tablicy […]

Dostęp do wybrzeży

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Ludzie przechadzają się chętnie nad brzegami wód. Nigdzie przechadzka nie daje tyle urozmaiconych i ożywczych wrażeń, jak nad wybrzeżem morskim, nad brzegami jezior i rzek, których krajobrazy mają osobliwy urok i gdzie powietrze nad powierzchniami wodnymi szczególnie działa orzeźwiająco. Z tego powodu, jako też ze względów piękna, powinny brzegi wód służyć zawsze do publicznego użytku, […]

Światło, powietrze, woda i roślinność

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Słońce jest źródłem wszelkiego życia; wszystkie stworzenia zwracają się do jego światła. Także do ludzkich mieszkań winno wnikać, ile możności, jak najwięcej ogrzewających promieni słonecznych, które wnoszą zdrowie i zabijają zarazki chorób. Dlatego byłoby rzeczą korzystną zwracać główny front budynku mieszkalnego w taką stronę świata, z której by mógł otrzymać najwięcej światła, tj. w stronę […]

Utrzymanie w dobrym stanie

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Stare budynki i pomniki należy stale utrzymywać, o ile zaś mają wartość historyczną lub artystyczną, na zawsze konserwować. Rodzimy sposób budowania należy pielęgnować i chronić od obcych wpływów. Mimo poszanowania przeszłości, nie powinno się jednak pomijać wymagań nowoczesnego postępu i ducha czasu. Kwestię sporną, czy w starych dzielnicach miasta wolno rozszerzać istniejące ulice lub przebijać […]

Łączenie gmin

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Skoro dwie sąsiednie gminy tak wrastają w siebie zabudowaniami, albo skoro miejscowości otaczające miasto łączą się z niem budynkami swymi tak dalece, że w obu wypadkach przedstawiają całość budowlaną, wtedy jest rzeczą korzystną, aby te łączące się ze sobą gminy otrzymały jedno lity zarząd. Przemawiają za tern rozmaite a doniosłe powody. Rozbieżne zapatrywania i dążności, […]

Opracowanie planu miasta

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Szczegółowe opracowanie planu jest nadto z tego powodu korzystne, że przez pozostawienie opracowania szczegółów przyszłości mogą powstać w połączeniach niezgodności i braki. I tak nie wolno pod żadnym warunkiem projektować nowych ulic dorywczo, biorąc wzgląd tylko na najbliższe otoczenie, lecz należy nieraz sięgnąć znacznie dalej, baczyć na wysokość dalszych punktów miasta, oraz uwzględniać wysokość wód, […]

Oględność w przewidywaniu przyszłości

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Wykonanie planu na przyszłość dla jakiegoś miasta jest wielkim i rozległem zadaniem. Kto chce je z pożytkiem rozwiązać, nie może się postawić na stanowisku kreta, który na ślepo grzebie w ziemi, lecz musi niejako, jak orzeł, unosić się w przestworzach niebieskich, mieć wzrok zwrócony w dal. Budowie miast nie powinno przyświecać zgubne zapatrywanie “na nas […]

Drugie poszerzenie miasta

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Przy drugim rozszerzeniu miasta, przypadającym najczęściej na dobę nowoczesną, powtarzał się ten sam przebieg. Znowu zabudowywano naprzód tereny wzdłuż gościńców, wkraczano następnie w odcinki między nimi i znów powstawał wieniec dzielnic, przedmieścia. Padały fortyfikacje, a nie budowano nowych, gdyż nowoczesna technika wojenna uważa je za nieprzydatne, o ile nie rozchodzi się o miejsca wyłącznie w […]

Zadanie sztuki budowania miast

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Polega (krótko mówiąc) na spełnieniu, ile możności, wszystkich warunków, które powinna posiadać dobrze zorganizowana siedziba ludzka. Należy uwzględnić ruch komunikacyjny i dobrobyt ludności, poprzeć i ułatwić zarobkowanie, umożliwić przyjemne i wygodne życie, nadto nie wolno pominąć piękności całokształtu miasta. Praktyczna korzyść i piękno muszą tu iść w parze, jak nigdzie indziej. okno vetrex 90+ Sztuka […]