Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Wymiary

Ogródki przed domami należy zakładać w szerokości co najmniej 5’00 m., jeżeli roślinność ma się na nich pomyślnie rozwijać. Ogródki z rzędem drzew powinny otrzymać głębokość 7’00 m., przy mniejszych drzewach mniejszą. Dla jednego rzędu drzew potrzeba pasa ziemi o szerokości 2’0 m. tj. 1’90 m. jako wymiaru dołu na zasadzenie drzewka, a 0’10 m. […]

Ulice

Stosownie do użytku rozróżniamy ulice: – komunikacyjne, – mieszkaniowe, – fabryczne i – przechadzkowe. Ulice komunikacyjne i mieszkaniowe winny się różnić od siebie położeniem, kierunkiem, i sposobem zabudowania. Ulice komunikacyjne powinny, ile możności, w jak najlepszy sposób ułatwiać ruch w całym obrębie miasta i poza jego granice, jako też łączyć między sobą najważniejsze punkty miasta. […]

Place, ulice i mosty

Techniczna strona zakładania dróg komunikacyjnych nastręcza następujące uwagi: Ulice powinny się stosować do jakości terenu. Przy wzniesieniach nie powinny jednak trasy piąć się prostopadle w górę, lecz łagodnie wznosić się ku nim, biegnąc w ich kierunku. Jest rzeczą oczywistą, że wzniesienia powierzchni komunikacyjnej nie mogą być znaczne, gdyż komunikacja by byłaby przez to utrudnioną. Należy […]

Deptaki

Wspaniałym okazem tego rodzaju ulic z deptakami jest w Krakowie ul. 3 maja, a we Lwowie ul. 29 listopada na Kastelówce. Aleje są to ulice z jednym rzędem drzew lub kilkoma. Ulica Wilhelmowska w Poznaniu nazywa się także aleją, w Warszawie istnieją aleje Jerozolimskie. Przejściami nazywają się otwarte lub kryte pasaże np. w Krakowie przejście […]

Gościńce, drogi wodne i pola lotnicze

Wskutek zaprowadzenia kolei żelaznych zmniejszył się nadzwyczajnie znaczny niegdyś ruch na gościńcach rządowych i krajowych. Ruch ten wzmaga się znowu z powodu wielkiego rozwoju samochodów (automobilizmu), lecz pociąga za sobą przykre następstwa; tymi są niebezpieczeństwo dla przechodniów i wozów, jako też nieznośne tumany kurzu. Temu należy bezwarunkowo zapobiedz, zwłaszcza tam, gdzie się odbywają targi i […]

Urządzenie dworca

Z powodu zwiększonego ruchu urządzenie dworca głównego (centralnego) nadaje się tylko dla mniejszego miasta; stanowczo zaś nie wystarcza jeden dworzec dla bardzo wielkiego miasta o światowym znaczeniu. Trzeb aby przebywać za wielkie odległości na olbrzymim obszarze miejskim, aby dostać się do tego jedynego miejsca; nadto wytworzyłoby się właśnie tamże bardzo duże i szkodliwe stłoczenie ruchu, […]

Powiększenie starego miasta

Jeżeli stare miasta się powiększają, trzeba ich drogi komunikacyjne, rozszerzyć, o ile są za wąskie. Temu wymaganiu powinno się koniecznie za dosyć uczynić, by uniknąć wielkich i stałych niedogodności z powodu przeszkód w komunikacji. Cała komunikacja miejska dzieli się na zamiejscową i miejscową. Komunikacika zamiejscowa odbywa się wszystkimi drogami komunikacyjnymi, wiodącymi z zewnątrz do miasta, […]

Sieć komunikacyjna

W pierwszym rzędzie wymagamy od dobrze zabudowanego miasta, aby miało uporządkowaną i systematycznie założoną sieć komunikacyjną. Na tym podłożu musi się opierać cały plan zabudowania. Sieć komunikacyjna uwzględnić musi wszelkie rodzaje komunikacji miejskiej. Komunikację większego miasta przyrównać można do obiegu krwi w organizmie ludzkim. Podobnie jak krew we wszystkich tętnicach spływa do serca i stamtąd […]

Złe plany

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Niektóre gminy mniemają, że mają dobre plany regulacyjne, jeżeli w planach sytuacyjnych są wrysowane projekty sposobem linearnym, i to dla regulacji zabudowanych części linie równoległe, a dla zabudowania terenów wolnych siatka prostokątnie się krzyżujących ulic, w kształcie szachownicy. Takie plany nie dają ani systematycznej sieci komunikacyjnej, ani nie uwzględniają podziału miasta podług różnych celów; pomijają […]

Plan zabudowy

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Często słyszy się: “Dawniej można było z naszego miasta coś zrobić. Dziś już za późno”. Jest to jednak błędne mniemanie. Tak może mówić o sobie i swych prawach starzejący się człowiek, ale nie wolno gminie, która żyje wiecznie i która stale rośnie i rozwija się. Jeżeli wiele się zawiniło w przeszłości, należy tego uniknąć w […]